BOSANCI TOURS
Bosanci tour

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
   

Fundaţia MUSIC VISION implementeaza in perioada 30 decembrie 2010 – 29 ianuarie 2013 proiectul "BOSANCI – LEAGĂN DE AUTENTICĂ TRADIŢIE ROMÂNEASCĂ", COD SMIS 17662, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, OPERAŢIUNEA – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Obiectivul general al proiectului este "Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea monumentelor de artă si a elementelor de folclor din comuna Bosanci în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică".

Obiectivele specifice constau în:

1. Stimularea turismului prin promovarea la nivel naţional a patrimoniului istoric-cultural şi natural din comuna Bosanci, în scopul creării unei imagini pozitive a Romaniei ca destinaţie turistică.

2. Valorificarea resurselor turistice locale prin organizarea de evenimente cultural-artistice.

3. Crearea unei baze de date cu informaţii referitoare la produsele turistice culturale şi naturale din zonă.

4. Crearea de locuri de muncă permanente şi sezoniere prin creşterea numărului de turişti.

Activitatile principale din cadrul proiectului sunt:

Promovarea proiectului
Realizarea unui studiu de marketing
Activităţi de promovare a monumentelor istorice şi de artă din zonă

IIII.1. Promovarea monumentelor istorice şi de artă:

Biserica "Sf. Mare Mucenic Gheorghe", Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Cumpărătura, Şcoala din BosanciII.2. Muzeul Pompierilor

III.3. Prezentarea vestigiilor istorice din secolele XIV-XVIII (rămaşiţele satului medieval Nimerceni)

  • Activităţi de promovare a obiceiurilor, tradiţiilor, a ocupaţiilor tradiţionale şi a elementelor de artă populară din zona

IV.1. Workshop-uri organizate pe diferite teme: ţesutul şi alesul covoarelor şi a costumelor populare.

IV.2. “Balul gospodarilor” din Bosanci

IV.3. “De drag şi dor de acasă” serbare câmpenească

IV.4. “Frumoşii” - spectacol obiceiuri de iarnă

IV.5 Crucile de gheaţă de la Bosanci

V. Promovarea resurselor naturale (elemente de floră, peisaje) din zonă

V.1 Rezervaţia floristică "Fâneţele seculare de la Ponoare"

VI. Promovarea la nivel naţional a resurselor turistice din zonă

- Realizarea unui portal de informaţii (site) despre obiectivele şi atracţiile turistice din zonă (în cadrul acestui site se vor crea secţiuni pentru promovarea fiecărei resurse turistice);

- Realizarea unui ghid turistic cu obiectivele şi atracţiile turistice din zonă;

- Realizarea unui album cu obiectivele şi atracţiile turistice din zonă;

- Realizarea unui DVD cu monumentele de artă, a obiceiurile, tradiţiile şi elementele de artă populară din zonă;

- Participarea la 2 târguri de turism cu materiale realizate în cadrul proiectului;

- Distribuirea la nivel naţional (birouri de informare turistică, agenţii de turism) a materialelor realizate în cadrul proiectului (ghiduri, albume, DVD-uri, pliante broşuri).

Perioada de implementare a proiectului este de 25 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 848.183,56 lei, iar valoarea totală eligibilă este de 684.325,57 lei, din care 581.676,73 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi 88.962,33 finanţare nerambursabilă din bugetul naţional. Co-finanţarea eligibilă a beneficiarului este de 13.686,51 lei.

 

BOSANCI TOURS
Copyright © Fundatia Music Vision
Total vizite: 103745 
Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului
Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana
prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu
pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.