BOSANCI TOURS
Bosanci tour

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
 

Ṣcoala generală cu clasele I - VIII din Bosanci

Începuturile învăţământului bucovinean se pierd în negura vremurilor.

Prima şcoală din localitatea Bosanci, atestată documentar în "Cronica Ṣcoalei poporale de fetiţe din Bosanci" (fiind singurul document care a rezistat până în zilele noastre şi care din păcate relatează foarte puţin despre existenţa fizică a şcolii din Bosanci, ci mai mult despre evenimentele din acea perioadă), a fost înfiinţată în 1859, însă se crede că şi înainte de această dată a existat şcoală pe lângă biserică, pentru că satul fără biserică şi fără şcoală este orfan, lipsit de orice progres spiritual şi economic.

Din constatările autorului cronicii, se pare că învăţământul nu era demixat, pentru că "din catalog se poate vedea numărul copiilor care urcă până la 120 de şcolari...". Materialele necesare formării acestor copii în acea vreme erau: "tabele de părete pentru citirea românească cu litere chirilice vechi ca şi unele tabele pentru citirea în limba germană ( Bucovina aparţinea atunci Imperiului Austro-Ungar)", etc.

Un mare pas pentru şcoala din Bosanci de atunci s-a făcut în 1889, când s-a înfiinţat "biblioteca pentru şcolarii şcoalei acesteia" .Anul 1891 debutează cu darea în folosinţă a unui nou edificiu şcolar cu "două clase, o cancelarie şi cămăruţă cu suirea în pod" .

"În urma emisului Consiliului naţional de ţeară din 5 iulie 1903, numărul 2525, s-a transformat ?coala mixtă din Bosanci într-o şcoală separată de şase clase de băieţi şi într-o şcoală separată de fetiţe", astfel că din acel moment învăţământul s-a făcut separate, pe sexe.

"În ziua de 12 aprilie 1941, localul şcoalei a fost ocupat de armata germană", învăţământul ţinându-se, până la sfârşitul anului şcolar, sub cerul liber. Urmare a ocupaţiei germane, sediul şcolii, mobilierul, biblioteca, materialul didactic, sunt distruse total.

În prezent, şcoala pune la dispoziţia elevilor 19 săli de clasă şi 4 săli de grupă, unde se regăsesc o serie de laboratoare şi cabinete necesare desfăşurării activităţilor şcolare.

 
 
BOSANCI TOURS
Copyright © Fundatia Music Vision
Total vizite: 103742 
Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului
Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana
prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu
pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.