BOSANCI TOURS
Bosanci tour

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
 
Biserica "Sf. Mare Mucenic Gheorghe" - construcţie arhitectonică monumentală

Biserica "Sf. M. Mc. Gheorghe" din Bosanci atrage de departe privirile tuturor celor care vizitează localitatea sau a celor care doar o traversează. Ea se impune prin grandoarea construcţiei dar, în aceeasi măsură, si prin armonia desăvârsită, care farmecă ochiul celui ce o priveste.

Prima biserică din Bosanci, a fost construită începând cu ziua de 8 iulie 1774, din lemn de stejar, lucru confirmat de o cronică aflată în biserica situată acum la Moara. Hramul vechii biserici a fost "Sf. Gheorghe" până la mutarea ei în Bulai în 1920 când i s-a pus hramul "Sf. Arhangheli Mihail si Gavril". Biserica veche posedă un epitaf din 1814, icoane din sec. al XIX-lea, cărţi chirilice, printre care o evanghelie din 1712. Biserica nu fost restaurată niciodată în cei 144 de ani cât a stat la Bosanci.

Biserica nouă din Bosanci, cu hramul "Sf. Mare Mucenic Gheorghe", începută în anul 1902 si terminată în 1905, este un monument de artă care peste ani s-a păstrat în bună stare, nefiind afectat de toate nenorocirile s-au abătut : război, cutremure, etc. Este o dovadă că cei care au ridicat-o au pus mult suflet si au încercat să dăruiască acestui sat o biserică care să le facă cinste lor si urmasilor lor. Meritul îl au, deopotrivă, ctitorii bisericii, cei care au contribuit material, dar si arhitectul si mesterii români si austrieci.

Un mare merit îi revine Prinţului Mihail Sturdza care a suportat jumătate din cheltuielile de construcţie, fiind principalul ctitor, dar si arhitectului austriac Karl A. Romstorfer si a inginerilor Christof Kossinschi si F.Miller. De numele lui Karl A. Romstorfer se leagă restaurarea unor importante monumente de arhitectură si istorice ale Bucovinei. Astfel, el a restaurat la începutul secolului Mănăstirea Putna, Biserica "Sf.Gheorghe" a Mănăstirii " Sf.Ioan cel Nou de la Suceava", Biserica Mirăuţi si tot el este cel ce a adus Cetatea de Scaun a Sucevei la stadiul pe care îl vedem si astăzi.

Din păcate, în arhiva Bisericii nu mai există documente din acele timpuri, privitoare la construcţia propriu-zisă, ele dispărând în timpul evacuării sau poate în timpul comunismului. Singurele imagini ale proiectului bisericii, date ale dimensiunilor si etapele lucrării sunt dintr-o lucrare scrisă de arhitectul austriac Karl A. Romstorfer, numită "Die Griechish-Orientalishe Pfarrkirche in Bossancze" adică "Biserica Greco-Orientală Parohială din Bosanci":

"...În asemenea situaţie ajungea în general grosimea zidului exterior cu doar 1,2m la o lăţime a naosului de 8,6m si o înălţime a zidului de 13,6m...

Biserica din Bosanci constă dintr-un pridvor, pronaos, naos si altar. Din pridvor (tindă) duce o scară în spirală către, în bisericile noi, obisnuitul cafas (balcon pentru cor) si de care se leagă o micuţă cămăruţă" rotundă pentru ustensile, în a cărei etaj superior se poate ajunge din cafas. Scara în spirală duce mai departe în încăperea mai spaţioasă (camera comorii) ce se află pe deasupra pridvorului, si în sfârsit în pod.

Sfinţirea solemnă a bisericii a avut loc pe 21 septembrie 1907 (în sărbătoarea greco-orientală a Nasterii Maicii Domnului - 8 septembrie pe calendarul neîndreptat) de către Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop si Mitropolit Doctor Vladmir Repta."

Pictura icoanelor de pe catapeteasmă, realizată în 1905 la Viena, din lemn de tisă, este de o calitate si o frumuseţe extraordinară. Biserica a fost pictată parţial în ulei, stil realizat de pictorul Chichifoi, între anii 1934-1937.

Biserica este bine luminată, având ferestre mari, cu vitralii. Tot atunci au fost confecţionate si candelabrele, care împodobesc si azi biserica, dar care au funcţionat mult timp cu lumânări. Iniţial, biserica a fost acoperită cu ţiglă, apoi cu tablă zincată. Biserica nu a necesitat lucrări de restaurare de anvergură până prin anii 1970-1980. S-a pus o altă învelitoare de tablă pe biserică, cu excepţia turnului. Apoi s-a pictat biserica la interior. Tot în acea perioadă s-a realizat si faţada, care a rezistat până în 2003-2004 când a fost din nou refăcută.

Se preconizează amenajarea unui muzeu pentru ca obiectele de cult mai vechi, cărţi, icoane, din biserică si cele care se mai găsesc "uitate" prin poduri, în casele sătenilor, să poată fi puse în valoare. Fiecare crestin adevărat ar trebui să constientizeze că aceste obiecte sunt parte a istoriei si tradiţiei satului si a bisericii.

În data de 23 aprilie 2007, biserica "Sf. M. Mc. Gheorghe" a primit de la Biserica "Izvorul Tămăduirii" a Spitalului Vechi, prin Pr. Misionar Constantin Diaconasu, racla cu o părticică din Sfintele Moaste ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. În interiorul bisericii regăsim si o icoană cu Sf. Gheorghe călare, omorând balaurul, care tronează deasupra intrării principale în biserică. Împrejurul acestei icoane este înscripţionată în piatră pisania, precum urmează : "Această Sfântă Biserică s-a zidit în anii 1902 - 1905 si s-a sfinţit de către Î.P.S. Arhiepiscop si Mitropolit Vladimir, în 21 septembrie 1907, cu hramul Sf. M. Mc. Gheorghe".

 
 
BOSANCI TOURS
Copyright © Fundatia Music Vision
Total vizite: 103745 
Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului
Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana
prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu
pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.